Ons doel
In I895 werd de doelstelling van de Stichting 'Volksbelang' van I895 als volgt omschreven: 'Haar doel is de verbetering der huisvesting van de arbeidende klasse en van verdere minvermogenden' (statuten, artikel I). De boodschap is duidelijk: de Stichting 'Volksbelang' van 1895 heeft haar werkterrein in de volkshuisvesting.
Projecten

'Volksbelang' wil haar werkgebied in hoofdzaak beperken tot Nijmegen en omgeving. Alle instanties die werkzaam zijn op het terrein van de volkshuisvesting kunnen aanvragen indienen.

Aanvragen

De aanvraag dient alle gegevens te bevatten die nodig zijn voor een goede beoordeling, en dient inzage te bieden in de meerwaarde die kan worden gerealiseerd met een bijdrage van 'Volksbelang' .